Trailer & andet materiel

Foreningen har investeret i en del forskelligt materiale til brug for de forskellige shows, specielt til opbygning af en forhindringsbane til klasserne ”Working Hunter”.

Trailer med indholdet kan lejes efter ansøgning formedelst 1.000,- kr. plus reklame for M&M pr. weekend.

Ansøgning sendes til foreningens sekretær Kerstin Berglind på e-mail kerstin@berglind.dk

Eksempler på forhindringer, der kan bygges: