Medlemskab

Medlemskab

Er du interesseret i et medlemskab af Mountain & Moorland Denmark?

Så udfyld Indmeldelsesblanket og send den til til Kerstin Berglind: kerstin@berglind.pe

Indmeldelsesblanket

Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Én avlsforening eller interessegruppe under Mountain & Moorland ponyracerne, kan optages som støttemedlem, men har ingen stemmeret, uanset antallet af medlemmer.

Et medlemskab gælder for det kalenderår for hvilket det er tegnet.

Kun medlemmer, som rettidigt har indbetalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen.

Der er ikke krav om medlemskab af ”Mountain and Moorland Denmark” for at deltage i foreningens arrangementer.

Kontingent:

  1. Juniormedlemskab (< 18 år): 75,- kr. / år
  2. Seniormedlemskab: 150,- kr. / år.
  3. Støttemedlemskab (ingen stemmeret): valgfrit, dog mindst 150,- kr./år.

Fornyelse af kontingent:

Kontingentet kan indbetales på reg. 8117 konto 0002547958 i Nykredit Bank (IBAN DK5681170002547958. BIC (SWIFT) NYKBDKKK), eller betales med Mobilepay 25 08 31

.