Klassebeskrivelser

Læs desuden ”Generelle regler for brugsponyer” samt ”supplerende regler for ”Working Hunter”

Beskrivelserne er vejledende, dommerens anvisninger skal altid følges.

 For alle klasserne kan der være andre krav til f. eks rytterens eller ponyens alder etc. Dette vil i så fald fremgå af invitationen.

MM-engelsk-rideklasse-by-Marie

Leading Rein

 • Deltagere: Hopper og vallakker på mindst 4 år. Ryttere på 3-9 år.
 • Tempo: Fælles: Skridt. Individuelt: Skridt og trav.
 • Bedømmelse: ”Flat work”: max 60 point. Eksteriør: max. 40 point. Ponyen skal ikke afsadles til eksteriørbedømmelse.
 • Ponyen føres i en line, som er fastgjort i næsebåndet og ikke i biddet. Handler skal føre ponyen med venstre hånd og gå på venstre siden af ponyen. Det vægtes at ponyen bliver ført med løs line, så barnet selv indvirker på ponyen.

Udførsel: Alle ekvipager rider på banen i skridt, der rides med uret (højre volte), langs hegnet. Herefter rides samlet på dommerens foranledning. Når den fælles del er udført, kan der finde en midlertidig oprangering sted. Herefter stoppes ekvipagerne på et nærmere udpeget sted, og den individuelle bedømmelse begynder. Man stiller først op for dommeren, og rider dernæst et individuelt program (som man selv har planlagt) af en varighed på maks. 2 min. Trav skal vises på begge volter, gerne med letridning. Herefter stiller man igen op for dommeren og både rytter og trækker hilser pænt af. Dommeren kan bede om at se ekstra øvelser. Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken, hvor man venter på at alle bliver færdige. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes igen rundt langs hegnet, med uret (højre volte). Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling. Efter klassen kan dommerens bedømmelsesskema afhentes i sekretariatet.

 

First Ridden

 • Deltagere: Ponyer på mindst 4 år.
 • Tempo: Fælles: Skridt og trav, efter dommerens vurdering. Individuelt: Skridt, trav og galop
 • Bedømmelse: ”Flat work”: max 60 point. Eksteriør: max 40 point. Dommeren kan udpege ponyer der skal afsadles til eksteriørbedømmelse.

Udførsel: Alle ekvipager rider på banen i skridt, der rides med uret (højre volte), langs hegnet. Herefter rides samlet på dommerens foranledning. Når den fælles del er udført, kan der finde en midlertidig oprangering sted. Herefter stoppes ekvipagerne på et nærmere udpeget sted (klassen lines op), og den individuelle bedømmelse begynder. Man stiller først op for dommeren, og rider dernæst et individuelt program (som man selv har planlagt) af en varighed på maks. 2 min. Dette gøres både med uret og mod uret (begge volter). Herefter stiller man igen op for dommeren og hilser pænt af. Dommeren kan bede om, at se ekstra øvelser. Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken, hvor man venter på at alle bliver færdige. Hvis ponyen er udpeget til afsadling gøres dette med det samme, man er tilbage på sin plads, så man er klar til fremvisning, når den sidste deltager har været til individuel bedømmelse. Ponyen trækkes frem foran dommeren og stilles op, herefter fremvises den i skridt på en lige linje væk fra dommeren, der vendes og traves tilbage mod dommeren og der fortsættes i trav tilbage til pladsen i rækken. Herefter opsadles ponyen igen. Når alle har været til individuel bedømmelse, og evt. eksteriørbedømmelse er slut, skridtes igen rundt langs hegnet, med uret (højre volte). Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling. Efter klassen kan dommerens bedømmelsesskema afhentes i sekretariatet.

NB: I klasserne ”For lange liner” samt ”Kørsel, udført som en First Ridden” er galop ikke obligatorisk.

Novice Ridden:

som First Ridden, men for rutinerede ryttere med unge eller urutinerede ponyer.

Open Ridden

 • Deltagere: Ponyer på mindst 5 år.
 • Tempo: Fælles: Skridt, trav og galop efter dommerens vurdering. Individuelt: Skridt, trav, fri trav, galop og fri galop.
 • Bedømmelse: ”Flat work”: max 60 point. Eksteriør: max 40 point. Dommeren vil oftest bede om at ponyen afsadles til eksteriørbedømmelse.

Udførsel: Alle ekvipager rider på banen i skridt, der rides med uret (højre volte), langs hegnet. Herefter rides samlet på dommerens foranledning. Når den fælles del er udført, kan der finde en midlertidig oprangering sted. Herefter stoppes ekvipagerne på et nærmere udpeget sted (klassen lines op), og den individuelle bedømmelse begynder. Man stiller først op for dommeren, og rider dernæst et individuelt program (som man selv har planlagt) af en varighed på maks. 2 min. Dette gøres både med uret og mod uret (begge volter). Herefter stiller man igen op for dommeren og hilser pænt af. Dommeren kan bede om, at se ekstra øvelser. Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken, hvor man venter på at alle bliver færdige. Når man er tilbage på pladsen afsadles ponyen, så man er klar til fremvisning når sidste deltager har været til individuel bedømmelse. Ponyen trækkes frem foran dommeren og stilles op, herefter fremvises den i skridt på en lige linje væk fra dommeren, der vendes og traves tilbage mod dommeren og der fortsættes i trav tilbage til pladsen i rækken. Herefter opsadles ponyen igen. Når alle har været til individuel bedømmelse, og eksteriørbedømmelsen er slut, skridtes igen rundt langs hegnet, med uret (højre volte). Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling. Efter klassen kan dommerens bedømmelsesskema afhentes i sekretariatet.

 

Working Hunter Leading Rein

 • Deltagere: Hopper og vallakker på mindst 5 år. Ryttere på 3-9 år.
 • Tempo: Fælles: Skridt. Individuelt: Skridt og trav.
 • Ponyen føres i en line, som er fastgjort i næsebåndet og ikke i biddet. Handler skal føre ponyen med venstre hånd og gå på venstre siden af ponyen. Det vægtes at ponyen bliver ført med løs line, så barnet selv indvirker på ponyen.
 • Bedømmelse: Del 1, “Jumping”: max. 70 point; del 2, ”Flat work”: max 10 point; del 3, ”Eksteriør”: max 20 point. Ponyen skal ikke afsadles til eksteriørbedømmelse.
 • Springene har følgende mål: Højde maks. 30 cm. Bredde maks. 30 cm
 • Antal spring: 5

Udførelse:

Del 1 ”Jumping”: Ekvipagerne kommer på banen enkeltvis og springer banen.  Der lægges vægt på en rolig trav i et jævnt tempo.

Del 2 ”Flat work”: Alle ekvipager rider på banen i skridt, der rides med uret (højre volte), langs hegnet. Herefter rides samlet på dommerens foranledning. Når den fælles del er udført, kan der finde en midlertidig oprangering sted. Herefter stoppes ekvipagerne på et nærmere udpeget sted, og den individuelle bedømmelse begynder. Man stiller først op for dommeren, og rider dernæst et individuelt program (som man selv har planlagt) af en varighed på ca. 2-3 min. Trav skal vises på begge volter, gerne med letridning. Herefter stiller man igen op for dommeren og både rytter og trækker hilser pænt af. Dommeren kan bede om at se ekstra øvelser. Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken, hvor man venter på at alle bliver færdige. Når alle har været til individuel bedømmelse, skridtes igen rundt langs hegnet, med uret (højre volte). Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling. Efter klassen kan dommerens bedømmelsesskema afhentes i sekretariatet.

Working Hunter First Ridden

 • Deltagere: Ponyer på mindst 5 år.
 • Tempo: Fælles: Skridt og trav. Individuelt: Skridt, trav og galop
 • Bedømmelse: Del 1, “Jumping”: max. 70 point; del 2, ”Flat work”: max 10 point; del 3, ”Eksteriør”: max 20 point. Dommeren kan udpege ponyer der skal afsadles til eksteriørbedømmelse.
 • Antal spring: 5 – 7

Udførelse:

Del 1 ”Jumping”: Ekvipagerne kommer på banen enkeltvis og springer banen.  Der lægges vægt på en rolig og velafbalanceret galop i et jævnt tempo. Sværhedsgraden ligger i banens opbygning og ikke i højden på springene.

Del 2 ”Flat work”: Alle ekvipager rider på banen i skridt, der rides med uret (højre volte), langs hegnet. Herefter rides samlet på dommerens foranledning.  Når den fælles del er udført, kan der finde en midlertidig oprangering sted. Herefter stoppes ekvipagerne på et nærmere udpeget sted (klassen lines op), og den individuelle bedømmelse begynder. Man stiller først op for dommeren, og rider dernæst et individuelt program (som man selv har planlagt) af en varighed på maks. 2 min. Dette gøres både med uret og mod uret (begge volter). Herefter stiller man igen op for dommeren og hilser pænt af. Dommeren kan bede om, at se ekstra øvelser. Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken, hvor man venter på at alle bliver færdige.

Del 3 ”Eksteriør”: Hvis ponyen er udpeget til afsadling, gøres dette med det samme, man er tilbage på sin plads, så man er klar til fremvisning, når sidste deltager har været til individuel bedømmelse. Ponyen trækkes frem foran dommeren og stilles op, herefter fremvises den i skridt på en lige linje væk fra dommeren, der vendes og traves tilbage mod dommeren og der fortsættes i trav tilbage til pladsen i rækken. Herefter opsadles ponyen igen.

Når alle har været til individuel bedømmelse, og evt. eksteriørbedømmelse er slut, skridtes igen rundt langs hegnet, med uret (højre volte). Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling. Efter klassen kan dommerens bedømmelsesskema afhentes i sekretariatet.

 

Working Hunter Novice Ridden

som Working Hunter First Ridden, men for rutinerede ryttere med unge eller urutinerede ponyer.

Working Hunter Open Ridden

 • Deltagere: Ponyer på mindst 6 år.
 • Tempo: Fælles: Skridt, trav og galop efter dommerens vurdering. Individuelt: Skridt, trav, fri trav, galop og fri galop.
 • Bedømmelse: Del 1, “Jumping”: max. 70 point; del 2, ”Flat work”: max 10 point; del 3, ”Eksteriør”: max 20 point.
 • Antal spring: 7 – 12

Udførelse:

Del 1 ”Jumping”: Ekvipagerne kommer på banen enkeltvis og springer banen. Der lægges vægt på en rolig og velafbalanceret galop i et jævnt tempo. Sværhedsgraden ligger i banens opbygning og ikke i højden på springene.

Del 2 ”Flat work”: Alle ekvipager rider på banen i skridt, der rides med uret (højre volte), langs hegnet. Herefter rides samlet på dommerens foranledning. Når den fælles del er udført, kan der finde en midlertidig oprangering sted. Herefter stoppes ekvipagerne på et nærmere udpeget sted (klassen lines op), og den individuelle bedømmelse begynder. Man stiller først op for dommeren, og rider dernæst et individuelt program (som man selv har planlagt) af en varighed på maks. 2 min. Dette gøres både med uret og mod uret (begge volter). Herefter stiller man igen op for dommeren og hilser pænt af. Dommeren kan bede om, at se ekstra øvelser. Når den individuelle bedømmelse er slut, rides der tilbage til pladsen i rækken, hvor man venter på at alle bliver færdige.

Del 3 ”Eksteriør”: Ponyen afsadles med det samme, man er tilbage på sin plads, så man er klar til fremvisning, når sidste deltager har været til individuel bedømmelse. Ponyen trækkes frem foran dommeren og stilles op, herefter fremvises den i skridt på en lige linje væk fra dommeren, der vendes og traves tilbage mod dommeren og der fortsættes i trav tilbage til pladsen i rækken. Herefter opsadles ponyen igen.

Når alle har været til individuel bedømmelse, og evt. eksteriørbedømmelse er slut, skridtes igen rundt langs hegnet, med uret (højre volte). Her finder den endelige oprangering sted, efterfulgt af præmieuddeling. Efter klassen kan dommerens bedømmelsesskema afhentes i sekretariatet.

 

7 tanker på “Klassebeskrivelser

 1. kerstin Indlægs forfatter

  Hej Malene.
  I de rideklasser, hvori der indgår en afsadling og mønstring, er det normalt rytteren, der også fremviser ponyen.
  Men der kan nok dispenseres fra reglen, netop i sådanne tilfælde.
  De bedste hilsner
  Kerstin Berglind.

  1. kerstin Indlægs forfatter

   Hej Stine.
   Man rider letridning i de engelske klasser.
   De bedste hilsner, Kerstin.

 2. Kirstine

  Må et barn må deltage i engelske rideklasser på en Fell pony, hvis barnet er under 14? Beregnes alderen på barnet fra selve fødselsdatoen eller for det kalenderår, barnet fylder fx 14?

  1. kerstin Indlægs forfatter

   Hej Kirstine.
   Et barn må gerne deltage på en Fellpony, – vi har ingen regler for ponyens højde i forhold til rytteren (såvel alder som højde), der lægges vægt på om ekvipagen er harmonisk.
   Rytterens alder følger i princippet kalenderåret, det vigtigste er dog at barnet får en god oplevelse ved at deltage i en klasse, hvor han/hun alder- og uddannelsesmæssigt føler sig hjemme.
   Det er så nyt endnu med engelske rideklasser herhjemme, at vi ikke ønsker begrænsninger, men er åbne for individuelle hensyn.
   De bedste hilsner, Kerstin.

 3. Anne

  Min datter kunne godt tænke sig at ride engelske klasser – vi har netop købt en New forest pony. Men hvordan kommer vi igang, når vi ikke kender noget til det? Jeg tænker at der må være en del “need to know” og “Nice to know”-viden i det, som vi ikke kender. Eller melder vi bare til, laver et program og tager den derfra? 🙂

  1. kerstin Indlægs forfatter

   Hej Anne.
   Har I læst klassebeskrivelserne og det eksempel på et program, som vi har skitseret, er I godt på vej. Det er også en god ide at søge på internettet efter videoer fra England.
   I de engelske klasser er det ikke kun ridningen, men også ponyens eksteriør, der bedømmes. Ponyen vises så naturligt som muligt (den fleste avlsforbund har regler for hvordan ponyerne fremvises, hvor og hvor meget de må trimmes), manen må aldrig flettes op, og udstyret skal være enkelt uden bling bling.
   Alle ekvipager er i ringen under hele klassen. Det individuelle program må endelig ikke være for langt, dommerne vil som hovedregel se gangarterne på begge volter (der rides altid letridning i traven), lægger ofte stor vægt på overgange og øgningerne, og især om ponyen er villig og velopdragen. I børneklasserne, specielt i leading rein, lægges stor vægt på ponyens temperament, om den “passer på” sin lille rytter.
   Det var bare lidt løst omkring de engelske klasser,spørg endelig, hvis du ønsker at vide lidt mere specifikt. Følg os også gerne på facebook, – der er lidt mere aktivitet end her på hjemmesiden. De bedste hilsner, Kerstin.