Generelle regler for brugsklasser

1. Generelt

a)      Alle deltagere og personer i forbindelse med arrangementet skal udvise passende opførsel og pli.

b)      Hvis dommeren skønner at en pony ikke er i sundhedsmæssig forsvarlig tilstand (herunder huld) til at kunne klare en klasse, kan dommeren udelukke ponyen fra klassen. Det er alene dommerens afgørelse.

c)      Ved al færdsel på ponyer på pladsen skal godkendt ridehjelm og sikkerhedsforsvarligt fodtøj benyttes. Personer på 15 år og derunder skal bære godkendt ridehjelm ved al færdsel i ringen.

d)     Det anbefales, at børn under 10 år anvender sikkerhedsvest.

e)     En groom/trækker skal være mindst 16 år, og have et vist kendskab til heste.

f)      Alt udstyr (sadel, trense, sele og vogn) der benyttes, skal altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Stigbøjler bør være sikkerhedsstigbøjler. Dette er dommerens afgørelse og en ekvipage kan udelukkes fra klassen, såfremt sikkerheden for ekvipagen eller omgivelserne ikke er forsvarlig.

g)       Al ophold og færdsel på pladsen er for eget ansvar. Arrangørerne fralægger sig et hvert ansvar for skader, tyveri eller sygdom på/af heste/ponyer samt udstyr og personer.

h)      Hvis personer eller ponyer bortvises, udelukkes eller diskvalificeres tilbagebetales startgebyret ikke.

i)      Sponsor- og stutteri-navne er ikke tilladt, synligt, på deltageres tøj og tilbehør, i ringen og kan medføre bortvisning fra klassen.

j)        I tvivlsspørgsmål er det dommeren det dommerens afgørelse der er gældende, eller, hvis ikke andet er anført herefter, reglerne fra ”The National Pony Society” der er gældende.

k)      En ekvipage kan ikke starte både i Leading Rein og First Ridden , First Ridden og Open Ridden eller First-/Novice Ridden uden og med galop. En Novice-pony kan ikke starte i andre klasser, hvor der forventes en vis rutine.

 

2. Ponyen

a)      Klasserne er åbne for ponyer der lever op til Mountain and Moorland Denmark´s krav for deltagelse i aktiviteter.

b)      Ponyens alder regnes fra 1. januar det år den er født.

c)      Alle ponyer der rides skal være mindst 4 år.

d)     Hvis ikke andet er anført er hopper med levende føl, der har folet inden for de seneste 6 måneder er udelukket fra deltagelse. Såfremt føllet er dødt, skal dette dokumenteres.

e)      Alle ponyer kan blive målt, såfremt klassens dommer eller arrangørerne ønsker dette. Såfremt ponyen måles for stor eller lille til den tilmeldte klasse, flyttes ponyen til den rette klasse.

f)       Alle ponyer kan få deres identitet tjekket, såfremt en dommer eller arrangør ønsker dette. Såfremt ponyens identitet ikke er korrekt, udelukkes den fra deltagelse ved arrangementet.

g)      Ponyer der udviser en opførsel der gør den til fare for sig selv, og/eller andre, kan på dommerens, eller arrangørernes, foranledning bortvises fra bedømmelsen/arrangementet. Ponyen skal herefter opholde sig på et, af arrangørerne, nærmere udpeget sted.

h)      Hingste må fremvises med en groom ved siden, der evt benytter et grimeskaft/træktøjle, i alle klasser, hvor hingste kan deltage. Dette kan dog have indflydelse på dommerens bedømmelse. Grimeskaft/træktøjle skal fastgøres i bidet.

i)        X-registerponyer kan deltage. Hvis der er nok tilmeldte oprettes der en særlig klasse for disse ponyer.

j)        Det er ønskeligt at ponyens klargøring følger Mountain & Moorland Denmark´s anvisninger for racen.

k)      Ponyerne inddeles i følgende grupper efter højde, hvis ikke andet er anført i invitationen.

Gruppe 1: under 122 cm

Gruppe 2: 122 cm til 135 cm

Gruppe 3: 135 cm til 145 cm

Gruppe 4: over 145 cm

 

3. Optømning

a)      Hvis ikke andet er anført er det valgfrit hvilket bid der bruges, dog indgår valget i dommerens bedømmelse.

b)      Alle Novice ponyer skal dog altid bære trensebid.

c)      I alle Leading Rein-klasser skal ponyen dog bære trensebid. Ponyen føres i en line, som er fastgjort i næsebåndet og ikke i biddet. Handler skal føre ponyen med venstre hånd og gå på venstre siden af ponyen. Det vægtes at ponyen bliver ført med løs line, så barnet selv indvirker på ponyen. Tøjler skal gå direkte fra bidringe til rytterens hånd.

d)     Hjælpetøjler er ikke tilladt, med mindre der er anført andet.

e)      Med mindre andet er anført, er det ikke tilladt, at ponyen bærer andet end trense og sadel.

f)       Dommeren kan altid bede om/tillade ændringer i optømningen.

4. Rytter/kusk/fremviser/groom

a)      Ryttere, kuske, fremvisere og deres grooms bør altid være smart, pænt, nydeligt og rent påklædt når de træder ind i/på ringen/banen. Det er ønskeligt at påklædningen er i engelsk stil. Det er ønskeligt, at ryttere, kuske og fremvisere bærer tweedjakker. Fremtoning (herunder påklædning) af ryttere, kuske, fremvisere og grooms kan have indflydelse på dommerens bedømmelse. I Leading Rein er det ønskeligt, at rytter og groom matcher hinanden.

b)      Spore er ikke tilladt. Pisk må ikke overstige 76 cm i længden, og kan efter dommerens ønske måles. Hvis pisken er for lang, kan dommeren vælge at udelukke ekvipagen fra klassen.

c)      Rytter/kusk/fremvisers alder regnes fra 1. januar i fødselsåret.

d)     Rytter/kusk/fremviser skal være 3 år for at deltage.

e)      Rytter/kusk der rider/kører med hingst skal for de små racer (Dartmoor, Exmoor, Shetland og Welsh A og B) være 11 år. For de store racer (Connemara, Dales, Fell, Highland, New Forest og Welsh C og D) skal rytter/kusk være 14 år. Part Bred deles ved 135 cm. Fremvisere af hingste skal være 15 år.

f)       Der kan udskrives særlige klasser for hingste med ryttere under den angivne alder. Hvis rytter/kusk er under den angivne alder, skal hingsten følges af en groom. Groomen må have et grimeskaft/træktøjle fastgjort til hingsten. Grimeskaft/træktøjle skal fastgøres til bidet. (dette kan have indflydelse på dommerens bedømmelse). Hvis en kusk er under den angivne alder, skal der være ekstra liner til en groom.

g)      Hvis en kusk er 12 år eller der under skal der være ekstra liner til en groom på vognen. Ved kuske på 15 år og der under, skal der være en groom på vognen.

 

5. Ekvipagen

a)      Hvis ikke andet er nævnt, er der ingen øvre aldersgrænse for rytter/kuskens alder i forhold til ponyens størrelse. Det er dog ønskeligt, at ekvipagen er harmonisk. Dommeren kan bortvise ponyer med for høje/tunge ryttere. Harmonien kan have indflydelse på dommerens bedømmelse.

 

6. Dommeren

a)      Dommeren skal leve op til reglerne fra ”The National Pony Society” krav til dommere.

 

7. Klasser

a)      En ekvipage kan udelukkes for deltagelse i en klasse, hvis ekvipagen kommer for sent. Tidsfristerne er som følger: Rideklasser; når klassen sætter i trav. Working Hunter; 5 min efter sidste pony har sprunget. Udelukkelse er dommerens afgørelse.

b)      Klasser med mange deltagere kan deles og/eller der kan benyttes to dommere, der bedømmer hver sin del af klassen.

c)      Køreklasser følger regler og bedømmelse for Rideklasser.

 

8. Bedømmelse

a)      I ringen/på banen må der kun befinde sig personer der er udpeget af arrangørerne eller dommeren.

b)      Dommeren bør medbringe reglerne for brugsklasser (udarbejdet af Mountain and Moorland Denmark) og regelbogen fra ”The National Pony Society”, da det er dommerens afgørelse der er gældende.

c)      Dommeren må ikke benytte kataloget for arrangementet før og under bedømmelserne.

d)     Ponyens klargøring har indflydelse på bedømmelsen. Det er ønskeligt at klargøringen følger Mountain and Moorland Denmark´s retningslinier for racerne.

e)      Ridning og manerer (for både pony og rytter) i forhold til Ponyens race, vægtes med 60 %

f)       Type og rammer vægtes med 40 %

g)      Hvis eksteriørbedømmelse indgår i klassen, er det tilladt at få hjælp fra en groom til af- og op-sadling.

h)      Hvis der dømmes Følhoppe-klasser skal føllets kondition indgå i bedømmelsen

i)        For Working Hunter klasser kan der være afvigelser fra ”Generelle regler for Brugsklasser” og ”Generelle regler for Working Hunter klasser” skal følges.

j)        Ponyen bør bære sig i en naturlig holdning og på bagparten