GENERALFORSAMLING

Generalforsamling i Mountain og Moorland Denmark vil blive afholdt lørdag den 18. februar 2023 kl. 14 – ca. kl. 15 på adressen Bringstrupvej 90, 4100 Ringsted.

Kun medlemmer, som rettidigt har indbetalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingent i henhold til vedtægterne være indbetalt senest d. 3l. januar 2022. Det er dog kun medlemmer på 18 år og derover der er valgbare. Kontingentet (junior: 75 kr. og senior: 150 kr.) kan indbetales på reg. 8117 konto 0002547958 i Nykredit Bank (IBAN DK5681170002547958. BIC (SWIFT) NYKBDKKK), eller betales med Mobil Pay til 25 08 31, anfør venligst ”kontingent”. Nye medlemmer bedes sende oplysning om navn, adresse, email og mobil, samt for juniores vedkommende, alder til kerstin@berglind.pe

Indkaldelse med dagsorden iht. vedtægterne er sendt ud til medlemmerne med mail.

Tilmeldingsfrist til generalforsamling er den 12. februar 2023.

Referaterne fra tidligere generalforsamlinger kan ses her: GF-referater