PERSONDATAPOLITIK

Persondatapolitik for ”Mountain & Moorland Denmark”

Henvisninger til ”vi”, ”vores” eller ”os” betyder i denne meddelelse ”Mountain & Moorland Denmark”

Vi er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af ”Mountain & Moorland Denmark”, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.
 

1. Hvornår indsamler og anvender vi dine personoplysninger

Vi indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

 1. Når du indmelder dig som medlem af ”Mountain & Moorland Denmark”, eller udøver medlemsaktiviteter.
 2. Når du tilmelder dig som medlem af ”Mountain & Moorland Denmark” eller ønsker at gøre brug af vores aktiviteter indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af ”Mountain & Moorland Denmark”, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer. I denne forbindelse indsamles alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.

 

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til ”Mountain & Moorland Denmark”.

 

 1. Hvornår videregiver vi dine personoplysninger

Vi kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

 1. Leverandører, som vi samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af ”Mountain & Moorland Denmark” for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder de respektive avlsforeninger;
 2. Øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af ”Mountain & Moorland Denmark”;
 3. ​eller hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

​Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos os.

 

 1. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger

Vi har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vores sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og vi kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. ​

 

 1. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig, kan du rette henvendelse til bestyrelsen, – e-mailadresser og telefonnumre fremgår af foreningens hjemmeside www.mountainandmoorland.dk

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode os om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos os er betinget af, at du afgiver de i vores indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.

 

 1. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger

Hos os gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af ”Mountain & Moorland Denmark”, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen.

 1. Hvad sker der, når vi ændre denne persondatapolitik

Vi opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at vi løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik vil være opslået på vores hjemmeside www.mountainandmoorland.dk

 1. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig, – e-mailadresser fremgår af foreningens hjemmeside www.mountainandmoorland.dk