Bestyrelse og kontaktpersoner

Formand: Anette Thorshøj.
Gribsbjerg 4, 4640 Faxe.
thorshoj1@gmail.com
Næstformand: Ida Rose Pedersen.
Ærtebjergvej 7, 4400 Kalundborg.
idapedersen@live.dk
Kasserer: Malene Andersen.
Bringstrupvej 90, 4100 Ringsted. minusogplus@gmail.com
Sekretær: Kerstin Berglind.
Vængegårdsvej 12, 4370 St. Merløse. kerstin@jessen.pe
Bestyrelsesmedlem: Mette Thorshøj. Bjælkerupvej 49E. 4660 St. Heddinge. thorshoj@live.dk

Suppleant: Pernille Sandø. mail@pernille-sandoe.dk

Revisor: Anja Vogelsang

Logo:

MogM_logoLogoet er lavet af Stine Kjøng Madsen

kjoeng@gmail.com