Bestyrelse og kontaktpersoner

Formand: Anette Thorshøj. Gribsbjerg 4, 4640 Faxe. thorshoj1@gmail.com
Næstformand: Stina Noer. Engvejen 6, Hanerup, 4420 Regstrup. stinanoer@gmail.com
Kasserer: Malene Andersen. Bringstrupvej 90, 4100 Ringsted. minusogplus@gmail.com
Sekretær: Kerstin Berglind. Vængegårdsvej 12, 4370 St. Merløse. berglind.jessen@tdcadsl.dk
Bestyrelsesmedlem: Line Møldrup Davidsen. Dalsgårdsvej 59, 4250 Fuglebjerg. Line4h@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Anne-Claire Mt Christiansen. Agervænget 41, 4420 Regstrup. moesby.tandrup@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Andreas Schou Møller.
Langesøvej 27, 4913 Horslunde. andreas.schou4900@gmail.com

Suppleant: Suzi Kirkeby Pedersen. Ågerupvej 88,4140 Borup. dankirkebycobs@gmail.com

Suppleant: Emilie Dunk Møller. Langesøvej 27, 4913 Horslunde. viboltgaard@gmail.com

Revisor: Anja Vogelsang

Logo:

MogM_logoLogoet er lavet af Stine Kjøng Madsen

kjoeng@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.