Bestyrelse og kontaktpersoner

Formand: Anette Thorshøj.
Gribsbjerg 4, 4640 Faxe.
thorshoj1@gmail.com
Næstformand:
Ida Rose Pedersen.
Ærtebjergvej 7, 4400 Kalundborg.
idapedersen@live.dk
Kasserer: Malene Andersen.
Bringstrupvej 90, 4100 Ringsted. Malene Andersen dankirkebycobs@gmail.com
Sekretær: Kerstin Berglind.
Vængegårdsvej 12, 4370 St. Merløse. kerstin@berglind.pe
Bestyrelsesmedlem:
Mette Thorshøj.
Bjælkerupvej 49E. 4660 St. Heddinge. thorshoj@live.dk
Bestyrelsesmedlem:
Anne-Claire Moesby Tandrup
Krogen 8C, Bjergsted,
4450 Jyderup. moesby.tandrup@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Sofie Teglbjærg.
Kildebo 19,
4622 Havdrup

Suppleant: Ellen Teglbjærg, Indepinde@hotmail.com

Revisor: Anja Vogelsang

Revisorsupleant: Line Møldrup Davidsen

Logo:

MogM_logoLogoet er lavet af Stine Kjøng Madsen

kjoeng@gmail.com