Aktiviteter 2021

GODT NYTÅR til alle M&Ms.

Generalforsamling i Mountain og Moorland Denmark vil blive afholdt lørdag den 27. februar 2021 kl. 14 – ca. kl. 15 på adressen Engvejen 6, Hanerup, 4420 Regstrup. Er det på grund af COVID-restriktioner ikke muligt at afholde et fysisk møde, vil vi forsøge at afholde generalforsamlingen online.

Kun medlemmer, som rettidigt har indbetalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingent i henhold til vedtægterne være indbetalt senest d. 3l. januar 2021. Det er dog kun medlemmer på 18 år og derover der er valgbare. Kontingentet (junior: 75 kr. og senior: 150 kr.) kan indbetales på reg. 8117 konto 0002547958 i Nykredit Bank (IBAN DK5681170002547958. BIC (SWIFT) NYKBDKKK), eller betales med Mobil Pay til 25 08 31, anfør venligst ”kontingent”.

Indkaldelse med dagsorden iht. vedtægterne sendes ud til medlemmerne med mail.

Tilmeldingsfrist til generalforsamling er den 20. februar 2021.

Som situationen ser ud i øjeblikket, vil det nok ikke være muligt, – og forsvarligt, at afholde det traditionelle Wintershow lørdag den 6. marts, men vi kan da håbe.

Vi er lidt mere optimistiske med hensyn til årets øvrige shows:

  • M&M for Fun lørdag den 26. juni
  • M&M på Store Hestedag søndag den 5. september på Dyrskuepladsen i Roskilde
  • M&M Christmas Show den 27. November.

Derudover arbejder vi på at få et sommershow i Jylland eller på Fyn.

Med Nytårs hilsen

Bestyrelsen

Mountain and Moorland Denmark.