M&M’s på Store Hestedag

Engelske rideklasser på Store Hestedag   Søndag d. 2/9. 2018

Hent invitationen her: invitation_Store Hestedag 2018

Hent tilmeldingsblanket: M&M på St. Hestedag 2018_tilmelding (PDF) eller M&M på St. Hestedag 2018_tilmelding (Word)

Katalog: katalog_Store Hestedag 2018

På Store Hestedag 2018 lægger vi op til en hyggelig og sjov dag i selskab med vores dejlige ponyer, idet vi arrangerer ride- og køreklasser efter engelsk forbillede. Dommerne til M&M shows kommer fra The National Pony Society og er specielt uddannet til at dømme Mountain and Moorland ponyer. Dommerne i år er Mrs. P. Renwick og Mrs. B. Hall Claydon.

Showet er åbent for hopper, hingste og vallakker af racerne New Forest, Highland, Dartmoor, Exmoor, Connemara, Dales, Fell, Welsh og Shetland. Ponyer fra vores nabolande er også velkomne.

Der kræves ikke medlemskab af Mountain & Moorland Denmark for at deltage, men medlemmer får 10 % rabat på tilmeldingsgebyret.

 

Alle dyr skal være stambogsførte i henhold til racens egne krav.

For racer, der registrerer under SEGES Heste, skal ponyen være registreret i ”HesteData” med fuldt afstamningsgitter.

Part Bred ponyer kan deltage, såfremt de kan godkendes af den tilhørende danske avlsforening og er registreret som sådan i HesteData på tilmeldingstidspunktet.

For ponyer, der er registreret i udlandet, vedlægges en kopi af de originale registreringspapirer med mindre de er korrekt registrerede i SEGES.

 

Der kan tilmeldes følgende klasser:

 • Leading Rein, åben for hopper og vallakker på mindst 4 år. Ryttere på 3-9 år.
 • First Ridden med eller uden galop, åben for ponyer på mindst 4 år. Deles om muligt i en klasse for juniorryttere og en klasse for urutinerede voksenryttere. Juniorryttere på hingste vil få deres egen klasse.
 • Novice Ridden, niveau som First Ridden med eller uden galop. Speciel klasse for rutinerede ryttere på urutinerede ponyer.
 • Open Ridden, åben for ponyer på mindst 5 år.
 • Working Hunter First Ridden, for ponyer på mindst 5 år. Hingste vil få deres egen klasse.
 • Working Hunter Open Ridden, for ponyer på mindst 6 år.
 • ”For lange liner”, åben for ponyer på mindst 4 år. Klassen udføres som en First Ridden uden galop. Eksteriørbedømmelse for alle ponyerne inden klassen starter.
 • Køreklasser. For et- og tospand. Klasserne udføres som en First Ridden uden galop eller Open Ridden. Eksteriørbedømmelse for alle ponyerne inden klassen starter. Klassen kan evt. deles i et- og tospand, samt efter kuskens alder.

Afhængig af antallet af tilmeldinger kan klasserne kan efter tilmeldingsfristen deles i henhold til rytternes alder eller i henholdsvis de små og de store racer eller slås sammen. Der vil i bedømmelsen blive taget hensyn til hvilken klasse, man har tilmeldt i.

De 2 først placerede i hver klasse går videre til ”Bedste Junior-/Senior-/Veteran-performance” – og her regnes med rytteren/kuskens alder (junior: under 15 år, senior: 16-49 år og veteran: 50+ år). Fra disse championater går de 2 først placerede videre til kampen om Supreme Performance-championatet

Der kan læses mere om de Engelske klasser på vores hjemmeside www.mountainandmoorland.dk

 

Præsentation i den store ring:

M&M har fået lovning på tid til en 5-10 minutters præsentation i den store ring. Vi håber, at så mange som muligt af deltagerne har lyst til at være med til at vise de engelske ponyracer frem for et større publikum.

 

Økonomi:

Engelsk ride-/køreklasse: medlem: 230 kr./pony             ikke medlem: 250 kr./pony   

Working Hunter-klasse:  medlem: 275 kr./pony             ikke medlem: 300 kr./pony   

Boks:                  200 kr.

Der må gerne tilmeldes i flere klasser.

Inkluderet i tilmeldingsgebyret er 1 armbånd pr. deltager.

Ekstra armbånd kan bestilles via Store hestedags hjemmeside www.storehestedag.dk (fanen ”Til hesteudstillere” → ”Tilmelding til Store Hestedag 2018” → ”Vælg tilmeldingen Hesteudstillingen” → ”Diverse”)

 

Andet:

 • Store Hestedag’s regler mht sundhedserklæring og vaccinationer skal følges – se nærmere og hent sundhedserklæring på Store Hestedags hjemmeside: www.storehestedag.dk
 • Strøelse, foder og spande skal medbringes, og bokse SKAL muges før hjemrejse
 • Katalognumre samt Store Hestedags kataloget udsendes af Store Hestedag.
 • Ved tilmelding til et af Mountain & Moorland Denmarks arrangementer, forpligtiger man sig til at overholde foreningens bestemmelser, som anført på mountainandmoorland.dk
 • Arrangementet foregår udendørs.
 • Der vil være rosetter til alle deltagere.
 • Hopper (med levende føl), der har folet inden for de seneste 6 måneder er udelukket fra deltagelse i rideklasserne, dog er grænsen 4 måneder ved deltagelse i Leading Rein og “for lange liner”. Føllet må ikke tages med i ringen.
 • Alle ponyer kan, på dommer eller arrangørs foranledning, måles.
 • Der skal bæres en sikkerhedsgodkendt ridehjelm ved al færdsel til pony
 • 1 uge før kan M&M-kataloget med vejledende tidsplan downloades fra foreningens hjemmeside. Det vil være muligt at købe enkelte kataloger i sekretariatet
 • Arrangørerne fralægger sig et hvert ansvar for skader eller tyveri på/af heste/ponyer samt udstyr og personer.

 

Der modtages meget gerne ærespræmier. Alle ærespræmiegivere vil blive nævnt såvel i katalog som på hjemmesiden. Tilsagn kan gives på tilmeldingsblanketten eller direkte til Mette Thorshøj på thorshoj@live.dk

 

Tilmelding:

Der kræves ikke medlemskab af Mountain & Moorland Denmark for at deltage, alle er velkomne.

Udfyld tilmeldingsskemaet og send det, enten som mail til: berglind.jessen@tdcadsl.dk eller som brev til Kerstin Berglind, Vængegårdsvej 12, 4370 St. Merløse.

 

Tilmeldinger senest søndag d. 29. juli 2018.

 

Med venlig hilsen og på gensyn

 

                      ”Mountain & Moorland, Denmark”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.