Ændring af Clinic søndag d. 22/6 2014

Søndag har vi jo annonceret en clinic om de engelske rideklasser, men vi har desværre ikke fået ret mange tilmeldinger.

I stedet har vi intentioner om, at få lavet en slags introduktions-video om engelske brugsklasser, så folk bedre kan danne sig et indtryk af, hvad det drejer sig om.

Det vil stadig være Jane Barry, der fortæller og instruerer, så forskellen bliver egentlig ikke så stor i forhold til den planlagte clinic.

Men vi ville meget gerne have nogle flere med ekvipager med.

Det bliver selvfølgelig gratis, at deltage.

Hvis I har tid og lyst er I rigtig meget velkomne.

Skriv til Kerstin på mail berglind.jessen@tdcadsl.dk