Rideklasser ved Wintershow 2020

Ups, så må vi desværre allerede melde alt udsolgt af pladser til de engelske rideklasser. Vi er super glade over den store interesse der er for de engelske klasser, og super ærgerlige over, at der tidsmæssigt ikke er plads til flere. Vi har oprettet en venteliste, så nåede du ikke at melde til, så sendt alligevel en tilmelding afsted, men vent med betalingen, til vi melder tilbage om der er plads i den endelige tidsplan.

Vi har fået også allerede fået dejlig mange tilmeldinger til eksteriørbedømmelserne, men der er da heldigvis stadig plads til flere.

Med hensyn til bokse, så satser vi som altid på, at rejsestalden kan komme op, men hvis vejret driller, er nødløsningen den gamle rideskolestald, og der er desværre ikke så mange bokse. De sidste bestillinger, som vi har modtaget på bokse, er derfor noteret med forbehold for vejret.