GENERALFORSAMLING 2024

Generalforsamling i Mountain og Moorland Denmark vil blive afholdt lørdag den 17. februar 2024 kl. 11 – ca. kl. 12 på adressen Bringstrupvej 90, 4100 Ringsted.

Kun medlemmer, som rettidigt har indbetalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingent i henhold til vedtægterne være indbetalt senest d. 3l. januar 2024. Det er dog kun medlemmer på 18 år og derover der er valgbare. Kontingentet (junior: 75 kr. og senior: 150 kr.) kan indbetales på reg. 8117 konto 0002547958 i Nykredit Bank (IBAN DK5681170002547958. BIC (SWIFT) NYKBDKKK), eller betales med Mobil Pay til 25 08 31, anfør venligst ”kontingent”.

Nye medlemmer bedes sende oplysning om navn, adresse, e-mail og mobil, samt for juniores vedkommende, alder til kerstin@berglind.pe

Indkaldelse med dagsorden iht. vedtægterne er sendt ud til medlemmerne med mail.

Efter generalforsamlingen byder foreningen på en lille bid frokost, inden vi åbner op for det lille kursus ”Forstå din bedømmelse” for alle interesserede. For nogle ”gamle” medlemmer vil det måske være en gentagelse fra tidligere år, men I er bestemt velkomne alligevel.

Tilmelding på E-mail: kerstin@berglind.pe senest søndag den 4/2 2024 med angivelse af om I deltager i generalforsamling, frokost, kursus eller hele pakken 😊

På bestyrelsens vegne Kerstin Berglind

Mountain and Moorland Denmark.