Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Mountain og Moorland Denmark vil blive afholdt lørdag den 18. februar 2023 kl. 14 – ca. kl. 15 på adressen Bringstrupvej 90, 4100 Ringsted.

Kun medlemmer, som rettidigt har indbetalt kontingent, har adgang til generalforsamlingen. For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingent i henhold til vedtægterne være indbetalt senest d. 3l. januar 2022. Det er dog kun medlemmer på 18 år og derover der er valgbare. Kontingentet (junior: 75 kr. og senior: 150 kr.) kan indbetales på reg. 8117 konto 0002547958 i Nykredit Bank (IBAN DK5681170002547958. BIC (SWIFT) NYKBDKKK), eller betales med Mobil Pay til 25 08 31, anfør venligst ”kontingent”. Nye medlemmer bedes sende oplysning om navn, adresse, e-mail og mobil, samt for juniores vedkommende, alder til kerstin@berglind.pe

Indkaldelse med dagsorden iht. vedtægterne er sendt ud til medlemmerne med mail.

Tilmeldingsfrist til generalforsamling er den 12. februar 2023.

På bestyrelsens vegne Kerstin Berglind

Mountain and Moorland Denmark.