GENERALFORSAMLING 2017

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ”Mountain and Moorland. Denmark”. Generalforsamlingen afholdes d. 11. februar 2017 kl. 11 på adressen: Engvejen 6, Hanerup, 4420 Regstrup.

Tilmelding på E-mail: berglind.jessen@tdcadsl.dk senest den 1/2 2017.

Indkaldelsen er sendt ud på mail til samtlige medlemmer. Skulle du mod forventning ikke have modtaget mailen, så kontakt Kerstin Berglind på berglind.jessen@tdcadsl.dk

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingent i henhold til vedtægterne være indbetalt senest d. 3l. januar 2017. Kontingentet kan indbetales på reg. 8117 konto 0002547958 i Nykredit Bank (IBAN DK5681170002547958. BIC (SWIFT) NYKBDKKK), eller betales med Mobil Pay til 51 24 08 09.

Ønsker du at være medlem?                                                                             

Så udfyld indmeldelsesblanketten Indmeldelsesblanket og send den til Kerstin Berglind, Vængegårdsvej 12, 4370 St. Merløse eller på mail til berglind.jessen@tdcadsl.dk