Friske fotos fra M&M’s for Fun 2015

2897

Så er alle billeder fra M&Ms for Fun lagt op i galleriet, – bemærk at der er 3 serier.

De billeder der ligger i galleriet og på FB er i en noget ringere opløsning, end de billeder man modtager ved bestilling, – de vil være i fuld opløsning.

Bestilling af billeder:

Download og udfyld bestillingssedlen, som du finder på hjemmesiden under gallerier, og send det udfyldte skema enten vedhæftet mail til: v2@info.dk eller som brev til Joan Grit Andersen, Vænget 5, Bækkeskov, 4892 Kettinge.

Kopi af indbetalingen vedlægges bestillingen.

Priser pr. show: 50 kr. for en cd med op til 10 billeder og 100 kr. for op til 50 billeder. Download fra facebook til brug på egen hjemmeside: halv pris. Overskuddet tilfalder foreningen.

Beløbet indbetales på foreningens konto: 8117 0002547958 i Nykredit Bank (IBAN DK5681170002547958. BIC (SWIFT) NYKBDKKK), eller med Mobil Pay til 51 24 08 09.

Indbetalingen mærkes med navn samt ”foto-bestilling”.