Billeder fra M&Ms for Fun

Fakla Dejavu Maykels Last

Så er alle billeder fra M&Ms for Fun lagt op i galleriet, – bemærk at der er 4 serier.

De billeder der ligger i galleriet og på FB er i en noget ringere opløsning, end de billeder man modtager ved bestilling, de er i fuld opløsning.

Priser: 50 kr. for en cd med op til 10 billeder og 100 kr. for op til 50 billeder. Download fra facebook til brug på egen hjemmeside: halv pris. Overskuddet går til foreningen.

Beløbet indbetales på foreningens konto: 8117 0002547958 i Nykredit Bank

(IBAN DK5681170002547958. BIC (SWIFT) NYKBDKKK), og indbetalingen mærkes med navn samt ”foto-bestilling”. Kopi af indbetalingen SKAL vedlægges bestillingen.

Udfyld bestillingsskemaet og send det sammen med kopien af indbetalingen, enten vedhæftet mail til: v2@info.dk eller som brev til Joan Grit Andersen, Vænget 5, Bækkeskov, 4892 Kettinge.